Giới thiệu Hội thảo giáo dục 2021

VEC 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo“, tập trung vào những vấn đề chủ yếu:

i) Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong nhà trường; ii) Văn hóa học đường từ các mối quan hệ ngoài nhà trường; iii) Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

Hội thảo là dịp để các Đại biểu Quốc hội, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận về việc xây dựng môi trường văn hóa học đường hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Hội thảo giáo dục 2021Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021 tại Thủ đô Hà Nội

HỘI THẢO GIÁO DỤC 2021

“Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”

———————————————————

THÔNG BÁO SỐ 1

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội và Chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2021 – VEC 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo“. Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Sự kiện nằm trong chuỗi Hội thảo Giáo dục (VEC) của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được tổ chức thường niên từ năm 2017 và là hội thảo đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Với hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và đại biểu tham dự, Hội thảo là dịp để các Đại biểu Quốc hội, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận về việc xây dựng môi trường văn hóa học đường hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Những thông tin, kinh nghiệm, cách làm hay về xây dựng văn hóa học đường được chia sẻ tại Hội thảo sẽ là cơ sở hữu ích giúp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong quá trình thúc đẩy xây dựng và ban hành các chính sách về giáo dục nói chung và văn hóa học đường nói riêng trong thời gian tới. Qua hội thảo, Ban Tổ chức cũng mong muốn khơi dậy sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng xã hội về thực trạng văn hóa học đường, đề xuất giải pháp xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục nói chung, về văn hóa học đường nói riêng, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Ngoài phiên thảo luận về những vấn đề chung của văn hóa học đường hiện nay từ các chuyên gia, đại diện bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục, Hội thảo có 3 chuyên đề thảo luận về: i) Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong nhà trường; ii) Văn hóa học đường từ các mối quan hệ ngoài nhà trường; iii) Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo:

  • Thời gian đăng ký và gửi tóm tắt tham luận: Chậm nhất ngày 20/9/2021
  • Thời gian gửi tham luận toàn văn: Chậm nhất ngày 15/10/2021
  • Hình thức tham luận và tóm tắt:
      • Tóm tắt tham luận không quá 500 từ; tham luận toàn văn không giới hạn độ dài;
      • Soạn thảo trên phần mềm Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.
  • Đăng ký, gửi tóm tắt và toàn văn tham luận trực tuyến theo địa chỉ:

Trang web: https://hoithaovhgd.vn,

Email: hoithaovhgd@gmail.com,

Địa chỉ: Đ/c Đỗ Thị Kiều Dung, Tổ Thư ký Hội thảo Giáo dục VEC 2021, Vụ Văn hóa, Giáo dục – Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 0904465549.

BAN TỔ CHỨC

TIN TỨC

Hội thảo giáo dục 2021

Chủ đề: “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì

Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội, số 02 Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

hoithaovhgd@gmail.com

(+84)904 465 549 (Đ/c Đỗ Thị Kiều Dung)