Thông báo số 1 – VEC 2021

HỘI THẢO GIÁO DỤC 2021 “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo” ——————————————————— THÔNG BÁO SỐ 1 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội và Chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội […]

Thông cáo báo chí (số 2)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO GIÁO DỤC 2020 “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” Tiếp nối thành công của chuỗi hội thảo thường niên về giáo dục do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (sau đây gọi chung là Ủy […]

VEC 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11

Tiếp nối thành công của Hội thảo thường niên về giáo dục của Ủy ban các năm 2017, 2018, 2019, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số trường Đại học tổ chức […]

(Ảnh minh họa, nguồn: tdtu.edu.vn)

Sắp diễn ra hội thảo Tự chủ trong giáo dục đại học – từ chính sách đến thực tiễn

Dự kiến, Hội thảo Giáo dục năm 2020 – VEC 2020 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” sẽ diễn ra vào tháng 11/2020. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, […]

Thông báo số 1 – VEC 2020

QUỐC HỘI KHÓA XIV ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO GIÁO DỤC 2020 “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, […]