Chính sách tự chủ đại học đi vào thực tiễn ra sao?

Đây là nội dung của Hội thảo Giáo dục năm 2020 – VEC 2020 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” dự kiến diễn ra vào tháng 11/2020.

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT; ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức.

Sự kiện này tiếp nối thành công của các hội thảo về chất lượng giáo dục phổ thông năm 2017, về giáo dục đại học – chuẩn hóa và hội nhập quốc tế năm 2018 và về phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế năm 2019.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ giáo dục đại học, nhất là từ sau khi Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018) có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về tự chủ trong giáo dục đại học; đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách và việc thực thi chính sách; tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm và nâng cao hiệu quả tự chủ trong giáo dục đại học; phát huy tính sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trưởng Tiểu ban Nội dung Hội thảo là ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Hai Phó Tiểu ban là ông Phạm Tất Thắng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả và các đại biểu tham dự. Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, hội thảo bao gồm 1 phiên thảo luận về các vấn đề chung và 2 phiên thảo luận chuyên đề về các nội dung cụ thể liên quan đến cơ chế tự chủ và tự chủ tài chính trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Ban tổ chức Hội thảo nhận đăng ký tham dự và tóm tắt tham luận chậm nhất đến ngày 10/9; tham luận toàn văn chậm nhất ngày 1/10.

Trường Giang

Leave a reply