Workshop

Workshop


1. Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Trưởng ban;

2. Ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban;

4. Ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Thường trực;

5. Ông Nguyễn Hồng Minh, Uỷ viên Thường trực;

6. Ông Vũ Minh Đạo, Ủy viên Thường trực

1. Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Ban;

2. Ông Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Trưởng Ban;

3. Ông Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thành viên;

4. Ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban;

5. Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thành viên;

7. Ông Trịnh Ngọc Thạch - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Thành viên;

8. Ông Lê Quang Minh - Nguyên Phó giám đốc Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên;

11. Ông Phan Chính Thức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp, Thành viên;

12. Ông Cao Văn Sâm - Nguyên Phó Tổng cục dạy nghề, Thành viên;

13. Ông Phạm Đỗ Nhật Tiến - Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

14. Ông Mạc Văn Tiến - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề, Thành viên;

15. Ông Hoàng Ngọc Vinh - Nguyên Vụ trưởng Vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

16. Ông Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Thành viên;

17. Ông Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng trường Cao đẳng tư thục Viễn Đông TP HCM, Thành viên.

1. Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Đỗ Chí Nghĩa - Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân, Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Bùi Sỹ Tuấn - Phó Chánh văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

4. Ông Kim Hồng Hưng - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

5. Ông Vũ Văn Hoàng Hà - Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội;

6. Bà Nguyễn Hồng Ánh - Trưởng phòng, Báo Đại biểu nhân dân;

7. Bà Lê Thị Bích Diệp - Chuyên viên Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội;

8. Ông Đào Việt Châu - Chuyên viên Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

9. Ông Trần Quang Lâm - Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

1. Ông Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

4. Ông Vũ Minh Đạo - Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội;

5. Ông Vũ Xuân Hùng - Vụ trưởng Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

6. Ông Phạm Ngọc Thắng - Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

7. Ông Nguyễn Hoàng Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

8. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

9. Bà Đặng Thu Hằng - Chuyên viên chính Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội;

10. Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Chuyên viên Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Văn phòng Quốc hội;

11. Bà Lê Hồng Linh - Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Copyright © 2020. All rights reserved.

National Assembly's Committee for Culture, Education, Youth and Children
Address: 22 Hung Vuong Str, Ba Đinh District, Ha Noi City

Ministry of Labours - Invalids and Social Affairs
Address: 2 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem District, Ha Noi City

Search