Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, tiếp nối thành công của Hội thảo thường niên về giáo dục của Ủy ban các năm 2017, 2018, 2019, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2020 – VEC 2020 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” dự kiến vào tháng 11 tới tại Thủ đô Hà Nội.
Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ GDĐH, nhất là từ sau khi Luật GDĐH (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018) có hiệu lực thi hành. Trên cơ sở đó, đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về tự chủ trong GDĐH; đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách và việc thực thi chính sách, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm và nâng cao hiệu quả tự chủ trong GDDH; phát huy tính sáng tạo của các cơ sở GDĐH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
NỘI DUNG
Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:
– Những vấn đề chung về tự chủ Giáo dục Đại học;
– Thể chế tự chủ trong Giáo dục Đại học;
– Tự chủ tài chính trong Giáo dục Đại học.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC
– Hội thảo được tổ chức theo hình thức có sự tương tác giữa các diễn giả (panelist) và các đại biểu tham dự.
– Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, hội thảo bao gồm 01 phiên thảo luận về các vấn đề chung và 02 phiên thảo luận chuyên đề về các nội dung cụ thể liên quan đến (1) cơ chế tự chủ và (2) tự chủ tài chính trong lĩnh vực GDĐH.
THỜi GIAN, ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: 08:00 ngày 27 tháng 11 năm 2020
– Địa điểm: Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội, số 02 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:
– Hình thức: Báo cáo tham luận được soạn thảo bằng Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ; Báo cáo toàn văn không giới hạn độ dài.
– Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại https://hoithaovhgd.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ hoithaovhgd@gmail.com
– Quý vị lưu ý chuyển báo cáo sang định dạng .pdf nếu đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp gửi thư điện tử, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên; học hàm, học vị; chức vụ và đơn vị công tác; số điện thoại; email cá nhân.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, được sự cho phép của Lãnh đạo Quốc hội, ngày 22/9/2017, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo Giáo dục với chủ đề “Về chất lượng giáo dục phổ thông“; ngày 20/8/2018 tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giáo dục đại học- chuẩn hóa và hội nhập quốc tế“. Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn chính sách, nơi các đại biểu đóng góp ý kiến một cách rõ ràng, trách nhiệm, với tâm huyết chung xây dựng nền giáo dục Việt Nam, tạo nền tảng cho phát triển đất nước tương xứng với khu vực và thế giới.
Tiếp nối thành công của Hội thảo Giáo dục 2017, 2018,Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và xã hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2019 với chủ đề “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế“. Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các Đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà giáo, nhà quản lý giáo cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Kết quả Hội thảo góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Ủy ban trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiến nghị Quốc hội quyết định những chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp tương xứng với vị trí, vai trò của trình độ đào tạo này.
1. MỤC ĐÍCH
– Tạo điều kiện cho các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất ý tưởng mới nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam;
– Tạo kênh thông tin, chia sẻ chính sách giữa Đại biểu Quốc hội và cộng đồng, một mặt khơi dậy sự quan tâm và trách nhiệm của xã hội đối với giáo dục nghề nghiệp, mặt khác đưa ý kiến, đề xuất của cộng đồng về giáo dục đến gần hơn với các nhà hoạch định chính sách;
– Hỗ trợ Ủy ban xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giám sát và kiến nghị các chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là việc hoàn thiện Luật giáo dục nghề nghiệp 2014.
2. NỘI DUNG
Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:
– Trao đổi, phân tích thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay;
– Trao đổi, làm rõ các quan điểm, định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào các vấn đề:
+ Thể chế giáo dục nghề nghiệp;
+ Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp;
+ Chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
– Đề xuất những thay đổi về chính sách và pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
– Hội thảo được tổ chức theo hình thức có sự tương tác giữa các diễn giả (panelist) và các đại biểu tham dự.
– Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, sẽ có 01 phiên thảo luận về những vấn đề chung và 03 phiên thảo luận về các nội dung cụ thể.
– Mỗi phiên thảo luận sẽ có 3-5 diễn giả và một người chủ trì/điều phối.
– Sau khi nghe các diễn giả trình bày tham luận, các đại biểu và diễn giả sẽ trao đổi, bình luận về các nội dung liên quan chủ đề của phiên thảo luận.
– Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh (Có phiên dịch cabin).
4. THỜi GIAN, ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: Dự kiến ngày 20/9/2019 (01 ngày)
– Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội

5. THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI

– Đại diện lãnh đạo Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
– Đại diện lãnh đạo các Cơ quan Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành trung ương và một số địa phương;
– Đại diện các Hội chuyên ngành, Hiệp hội nghề nghiệp, Hiệp hội về giáo dục và đào tạo;
– Đại diện lãnh đạo phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); lãnh đạo một số doanh nghiệp;
– Đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
– Chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
– Đại diện một số tổ chức quốc tế;
– Báo chí.
6. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:
– Hình thức: Báo cáo tham luận được soạn thảo bằng Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ; Báo cáo toàn văn không giới hạn độ dài.
– Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại https://hoithaovhgd.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ hoithaovhgd@gmail.com
– Quý vị lưu ý chuyển báo cáo sang định dạng .pdf nếu đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp gửi thư điện tử, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên; học hàm, học vị; chức vụ và đơn vị công tác; số điện thoại; email cá nhân.

1. Thông tin đăng ký

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:

– Hình thức: Báo cáo tham luận được soạn thảo bằng Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ; Báo cáo toàn văn không giới hạn độ dài.

– Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại https://vec2018.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ vec@vnuhcm.edu.vn

– Quý vị lưu ý chuyển báo cáo sang định dạng .pdf nếu đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp gửi thư điện tử, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên; học hàm, học vị; chức vụ và đơn vị công tác; số điện thoại; email cá nhân

– Ban Tổ chức sẽ đài thọ kinh phí đi lại, ăn nghỉ cho các đại biểu được mời trình bày tham luận tại Hội thảo.

2. Phương thức tổ chức

– Hội thảo được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và các đại biểu tham dự.

– Hội thảo bao gồm một phiên báo cáo về những vấn đề chung của giáo dục đại học; tiếp theo sau là ba phiên thảo luận chuyên đề về các nội dung trọng tâm của hội thảo

– Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Anh (phiên dịch cabin)

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

– Thời gian: Ngày 17 tháng 8 năm 2018

– Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Chương trình hội thảo

– Khai mạc

– Phiên những vấn đề chung của giáo dục đại học Việt Nam

 • Báo cáo định hướng phát triển giáo dục đại học thế giới
 • Báo cáo về hệ thống giáo dục đại học Việt Nam
 • Tổng hợp ý kiến các chuyên gia

– Các phiên chuyên đề

 • Năng lực của hệ thống giáo dục đại học
 • Tài chính đại học
 • Quản lý nhà nước và Quản trị đại học

– Tổng kết Hội thảo

Xuất phát từ tầm quan trọng, sự quan tâm của toàn xã hội đối với chất lượng giáo dục phổ thông, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, với tư cách là cơ quan của Quốc hội thực hiện chức năng giám sát, tham mưu hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo giáo dục với chủ đề: “Về chất lượng giáo dục phổ thông” là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hội thảo giáo dục thường niên đã được lên kế hoạch triển khai nhằm tạo cơ sở cho việc tổng hợp và nâng cao chất lượng báo cáo giáo dục Việt Nam.

HỘI THẢO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2017 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Hội thảo diễn ra vào ngày 22/9/2017 tại Hà Nội với trên 200 đại biểu tham dự với 61 báo cáo tham luận tập trung vào những vấn đề lớn của giáo dục phổ thông Việt Nam nói chung và một số nội dung then chốt, quyết định chất lượng của giáo dục phổ thông. Hội thảo gồm có một phiên chung và ba phiên chuyên đề về chương trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên và công tác quản lý với 10 báo cáo được chọn để trình bày:

 1. Các xu hướng cải cách giáo dục toàn cầu – Ý nghĩa đối với Việt Nam, TS. Keiko Inoue, chuyên gia Ngân hàng Thế giới
 2. Báo cáo về chất lượng giáo dục phổ thông, TS. Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
 3. Chất lượng giáo dục Việt Nam dưới góc nhìn của các bên liên quan, PGS.TS. Lê Quang Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
 4. 4. Quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tại Việt Nam và định hướng chương trình giáo dục phổ thông, GS. TS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên Chương trình GDPT mới.
 5. 5. Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông, PGS. TS. Trần Kiều, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam
 6. Triển khai Chương trình giáo dục ở trường phổ thông, TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
 7. Quy hoạch đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, PGS. TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, ĐHSP Hà Nội
 8. Vai trò của đội ngũ nhà giáo trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, TS. Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo & Cán bộ Quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT
 9. Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên gắn với mô hình phát triển năng lực học sinh và cơ chế tự chủ tài chính ở trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, ThS. Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành
 10. Quyền tự chủ trường phổ thông ở nước ta – Hiện trạng và những việc cần làm, TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Chuyên gia giáo dục

Tổng kết hội thảo, TS. Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà khoa học và các nhà giáo hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hội thảo thành công trên tất cả các phương diện: khâu tổ chức chuyên nghiệp; các tham luận, thảo luận đa dạng, phong phú, thể hiện những góc nhìn khác nhau cho thấy bức tranh toàn cảnh về thực trạng giáo dục phổ thông và đề xuất nhiều ý tưởng cho một nền giáo dục phổ thông chất lượng trong giai đoạn mới. Đặc biệt, Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn chính sách, nơi các đại biểu đóng góp ý kiến một cách rõ ràng, trách nhiệm, với tâm huyết chung xây dựng nền giáo dục Việt Nam, tạo nền tảng cho phát triển đất nước tương xứng với khu vực và thế giới.

Hội thảo giáo dục 2020

Chủ đề: “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân

Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội, số 02 Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội

hoithaovhgd@gmail.com

(+84) 0989 550 572 (Đ/c Hằng)