(Ảnh minh họa, nguồn: tdtu.edu.vn)

Sắp diễn ra hội thảo Tự chủ trong giáo dục đại học – từ chính sách đến thực tiễn

Dự kiến, Hội thảo Giáo dục năm 2020 – VEC 2020 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” sẽ diễn ra vào tháng 11/2020.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2020 – VEC 2020 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn”.

Dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ giáo dục đại học, nhất là từ sau khi Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018) có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở đó, hội thảo đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về tự chủ trong giáo dục đại học.

Đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách và việc thực thi chính sách, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm và nâng cao hiệu quả tự chủ trong giáo dục đại học;

Phát huy tính sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

(Ảnh minh họa, nguồn: tdtu.edu.vn)

(Ảnh minh họa, nguồn: tdtu.edu.vn)

Hai Phó Tiểu ban là ông Phạm Tất Thắng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Tiểu ban.Trưởng Tiểu ban Nội dung Hội thảo là ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng;

Ngoài ra, các thành viên khác trong Tiểu ban Nội dung Hội thảo gồm:

 • Ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng;
 • Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Ông Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ông Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên;
 • Ông Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
 • Ông Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;
 • Ông Trịnh Ngọc Thạch, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng;
 • Ông Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Bà Nguyễn Mai Hương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học mở Hà Nội;
 • Ông Lê Quang Minh, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ông Nguyễn Hữu Đức, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • Ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương;
 • Ông Phạm Đỗ Nhật Tiến, Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và các đại biểu tham dự.

Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, hội thảo bao gồm 01 phiên thảo luận về các vấn đề chung và 02 phiên thảo luận chuyên đề về các nội dung cụ thể liên quan đến (1) cơ chế tự chủ và (2) tự chủ tài chính trong lĩnh vực Giáo dục đại học.

Quý vị quan tâm có thể đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Ban Tổ chức Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký và gửi tóm tắt tham luận: Chậm nhất ngày 10/9/2020.

Thời gian gửi tham luận toàn văn: Chậm nhất ngày 01/10/2020.

Hình thức tham luận và tóm tắt:

Tóm tắt tham luận không quá 500 từ; tham luận toàn văn không giới hạn độ dài;

Soạn thảo trên phần mềm Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.

Đăng ký, gửi tóm tắt và toàn văn tham luận trực tuyến theo địa chỉ:

+ Website: http://www.hoithaovhgd.vn

+ Email: hoithaovhgd@gmail.com

+ Bưu điện:

Tổ Thư ký VEC2020

Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng,

22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Trong trường hợp đăng ký qua thư điện tử hoặc gửi bưu điện, tác giả vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: Họ và tên, học hàm, học vị, chức danh và đơn vị công tác, số điện thoại và email cá nhân.

Thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo tại địa chỉ:

Trang web của Hội thảo: http://www.hoithaovhgd.vn;

Trang web của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và nhi đồng http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx;

Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo: www.moet.gov.vn

Trang web của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

https://www.vnuhcm.edu.vn

Báo Đại biểu Nhân dân điện tử http://www.daibieunhandan.vn;

Trang web của Đại học Bách Khoa Hà Nội: https://www.hust.edu.vn/

Trang web của Trường đại học Kinh tế quốc dân https://www.neu.edu.vn/


Vương Thủy

Leave a reply