Thông cáo báo chí (số 2)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO GIÁO DỤC 2020

“Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn”

Tiếp nối thành công của chuỗi hội thảo thường niên về giáo dục do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (sau đây gọi chung là Ủy ban) chủ trì tổ chức với chủ đề “Về chất lượng giáo dục phổ thông” năm 2017, về “Giáo dục đại học – Chuẩn hóa và hội nhập quốc tế” năm 2018 và về “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế”, năm 2020 này, Ủy ban phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tổ chức Hội thảo Giáo dục 2020 (Vietnam Education Conference – VEC 2020) với chủ đề “Tự chủ đại học – Từ chính sách đến thực tiễn”. Hội thảo sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội.

Ngày 25/11 2020, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với các đơn vị phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí (lần thứ 2), thông tin cụ thể về Hội thảo.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí, ông Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh: “  Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong ba đột phá chiến lược quan trọng hàng đầu của đất nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Trước những yêu cầu mới của thời đại, giáo dục đại học nước ta cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo.  Trong đó, tự chủ đại học  là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học đã ngày càng được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho giáo dục đại học phát triển phù hợp với chủ trương, định hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, từ quy định chính sách đến thực tiễn thi hành cũng còn nhiều rào cản cần phải tháo gỡ, còn khoảng cách cần phải thu hẹp. Vì vậy, chủ đề Hội thảo ngày hôm nay do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chủ trì tổ chức về  “Tự chủ đại học – từ chính sách đến thực tiễn” là rất có ý nghĩa và mang tính thời sự.” Đây là một diễn đàn quan trọng gắn Quốc hội với cử tri, gắn việc hoạch định chính sách của Nhà nước với tiếng nói của các chủ thể liên quan trực tiếp.

Hội thảo có sự tham gia của 250 đại biểu chính thức; có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hiện đang công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học; lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương; các tổ chức quốc tế; các nhà quản lý đại diên cơ sở giáo dục đại học;đặc biệt, là sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học.

Mục tiêu hội thảo nhằm tạo diễn đàn tập hợp các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước để cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ trong giáo dục đại học, nhất là từ sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học được ban hành và có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2019; trên cơ sở đó, đề xuất các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy thực hiện tự chủ đại học, tạo điều kiện cho giáo dục đại học phát triển, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước.

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo, trên cơ sở thông báo lần 1; đến nay, Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng và đăng ký tham luận của đông đảo các chuyên gia, nhà giáo, nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài nước với tổng số đến ngày hôm nay là 105 bài tham luận gửi đến cho Ban Tổ chức.

Nội dung của các bài tham luận bám sát chủ đề trọng tâm của hội nghị với nhiều góc nhìn khác nhau về thể chế, cơ chế thực hiện tự chủ đại học; mối quan hệ giữa trường đại học với cơ quan quản lý có thẩm quyền cũng như giữa các thiết chế quyền lực trong nội bộ nhà trường; trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học và đặc biệt là về vấn đề tài chính, sở hữu của cơ sở giáo dục đại học công lập trong thực hiện tự chủ.

 Với hình thức tổ chức trình bày tham luận có tương tác giữa các diễn giả và đại biểu tham dự (panel), ngoài phiên khai mạc và bế mạc, hội thảo sẽ được chia thành 03 phiên chính, gồm 01 phiên về các vấn đề chung và 02 phiên chuyên đề sâu về cơ chế tự chủ và về tự chủ tài chính trong giáo dục đại học.

Ban tổ chức Hội thảo tin tưởng rằng với sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình và chất lượng của đại biểu (thông qua số lượng rất lớn bài tham luận gửi đến Ban tổ chức dưới các góc độ, cách nhìn nhận khác nhau), hội thảo sẽ đạt được những thành công như mong đợi, giúp mang lại những ý tưởng, giải pháp đổi mới giúp cho tự chủ giáo dục đại học Việt Nam đi vào cuộc sống, thực chất, hiệu quả.

Thông tin chi tiết về Hội thảo Giáo dục 2020 tham khảo tại các địa chỉ:

– Trang web hội thảo: http://www.hoithaovhgd.vn;

– Trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http://www.daibieunhandan.vn;

– Trang web của Ủy ban VHGDTNTN&NĐ

http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx;

– Trang thông tin điện tử của các cơ quan đối tác: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (hust.edu.vn); Trường ĐH Kinh tế quốc dân (neu.edu.vn); Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (hue.edu.vn);

Leave a reply