Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tổ chức Hội thảo về Văn hóa học đường

Hội thảo Giáo dục – VEC 2021 có chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Sự kiện nằm trong chuỗi Hội thảo Giáo dục (VEC) của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được tổ chức thường niên từ năm 2017 và là hội thảo đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Đây là dịp để các đại biểu Quốc hội, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận về việc xây dựng môi trường văn hóa học đường trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ngoài phiên thảo luận về những vấn đề chung của văn hóa học đường hiện nay từ các chuyên gia, đại diện bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục, Hội thảo có 3 chuyên đề thảo luận về: i) Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong nhà trường; ii) Văn hóa học đường từ các mối quan hệ ngoài nhà trường; iii) Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

Những thông tin, kinh nghiệm, cách làm hay về xây dựng văn hóa học đường được chia sẻ tại Hội thảo sẽ là cơ sở hữu ích giúp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong quá trình thúc đẩy xây dựng và ban hành các chính sách về giáo dục nói chung, văn hóa học đường nói riêng. Qua hội thảo, Ban Tổ chức cũng mong muốn khơi dậy sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng xã hội về thực trạng văn hóa học đường, đề xuất giải pháp, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Đăng ký và gửi tóm tắt tham luận chậm nhất ngày 20/9; gửi tham luận toàn văn chậm nhất ngày 15/10 theo địa chỉ: Trang web: http://hoithaovhgd.vn, email: hoithaovhgd@gmail.com, hoặc Tổ Thư ký Hội thảo Giáo dục VEC 2021, Vụ Văn hóa, Giáo dục – Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội.

Hội thảo Giáo dục 2018. ẢnhTư liệu

BAN TỔ CHỨC