VEC 2020 sẽ được tổ chức vào tháng 11

Tiếp nối thành công của Hội thảo thường niên về giáo dục của Ủy ban các năm 2017, 2018, 2019, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số trường Đại học tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2020 – VEC 2020 với chủ đề “Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễn” dự kiến vào tháng 11 tới tại Thủ đô Hà Nội.

Leave a reply