Chương trình

08:00 - 08:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
08:05 - 08:15

Phát biểu chỉ đạo và khai mạc

Đại diện Lãnh đạo Quốc hội
08:15 - 08:30

Phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tiến sĩ Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phát biểu đề dẫn Hội thảo
08:30 - 09:30

Tham luận

Các diễn giả trình bày các bài tham luận trong Phiên chung: Những vấn đề chung
Tiến sĩ Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng điều hành
09:30 - 10:15

Thảo luận

Đại biểu tham dự
10:15 - 10:30
10:35 - 11:05

Trình bày tham luận

Các diễn giả trình bày các bài tham luận trong Phiên thứ nhất: Thể chế Giáo dục nghề nghiệp
PGS. TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng điều hành
11:05 - 11:45

Thảo luận

Đại biểu tham dự
11:45 - 12:00

Phát biểu của Đại diện Chính phủ

Đại diện Lãnh đạo Chính phủ
12:00 - 13:30
13:35 - 14:05

Trình bày tham luận

Các diễn giả trình bày các bài tham luận trong Phiên thứ hai: Doanh nghiệp và Giáo dục nghề nghiệp
GS. TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điều hành
14:05 - 15:00

Thảo luận

Đại biểu tham dự
15:00 - 15:15
15:15 - 16:00

Trình bày tham luận

Các diễn giả trình bày các bài tham luận trong Phiên thứ ba: Bảo đảm chất lượng GDNN trong bối cảnh hội nhập quốc tế
PGS.TS Lê Quang Minh, Viện trưởng Viện Quản trị Đại học, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh điều hành
16:00 - 16:45

Thảo luận

Đại biểu tham dự
16:45 - 17:00

Tổng kết Hội thảo

Tiến sĩ Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổng kết Hội thảo Giáo dục 2019
Bản quyền © 2019

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Search