Giới thiệu

Giới thiệu

Hội thảo giáo dục 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, tiếp nối thành công của Hội thảo thường niên về giáo dục của Ủy ban các năm 2017, 2018, 2019, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2020 - VEC 2020 với chủ đề "Tự chủ trong giáo dục đại học – Từ chính sách đến thực tiễndự kiến vào tháng 11 tới tại Thủ đô Hà Nội.
Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai tự chủ GDĐH, nhất là từ sau khi Luật GDĐH (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018) có hiệu lực thi hành. Trên cơ sở đó, đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về tự chủ trong GDĐH; đồng thời, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách và việc thực thi chính sách, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm và nâng cao hiệu quả tự chủ trong GDDH; phát huy tính sáng tạo của các cơ sở GDĐH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
NỘI DUNG
Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:
- Những vấn đề chung về tự chủ Giáo dục Đại học;
- Thể chế tự chủ trong Giáo dục Đại học;
- Tự chủ tài chính trong Giáo dục Đại học.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC
- Hội thảo được tổ chức theo hình thức có sự tương tác giữa các diễn giả (panelist) và các đại biểu tham dự.
- Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, hội thảo bao gồm 01 phiên thảo luận về các vấn đề chung và 02 phiên thảo luận chuyên đề về các nội dung cụ thể liên quan đến (1) cơ chế tự chủ và (2) tự chủ tài chính trong lĩnh vực GDĐH.
THỜi GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: 08:00 ngày 27 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội, số 02 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:
- Hình thức: Báo cáo tham luận được soạn thảo bằng Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ; Báo cáo toàn văn không giới hạn độ dài.
- Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại https://hoithaovhgd.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ hoithaovhgd@gmail.com
- Quý vị lưu ý chuyển báo cáo sang định dạng .pdf nếu đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp gửi thư điện tử, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên; học hàm, học vị; chức vụ và đơn vị công tác; số điện thoại; email cá nhân.
 
Ban Tổ chức

Bản quyền © 2021

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Search