Lịch sử hội thảo

Hội thảo giáo dục 2019

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, được sự cho phép của Lãnh đạo Quốc hội, ngày 22/9/2017, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo Giáo dục với chủ đề "Về chất lượng giáo dục phổ thông"; ngày 20/8/2018 tổ chức Hội thảo với chủ đề "Giáo dục đại học- chuẩn hóa và hội nhập quốc tế". Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn chính sách, nơi các đại biểu đóng góp ý kiến một cách rõ ràng, trách nhiệm, với tâm huyết chung xây dựng nền giáo dục Việt Nam, tạo nền tảng cho phát triển đất nước tương xứng với khu vực và thế giới.
Tiếp nối thành công của Hội thảo Giáo dục 2017, 2018,Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và xã hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2019 với chủ đề "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế". Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các Đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà giáo, nhà quản lý giáo cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Kết quả Hội thảo góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Ủy ban trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiến nghị Quốc hội quyết định những chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp tương xứng với vị trí, vai trò của trình độ đào tạo này.
1. MỤC ĐÍCH
- Tạo điều kiện cho các Đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trao đổi quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất ý tưởng mới nhằm phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam;
- Tạo kênh thông tin, chia sẻ chính sách giữa Đại biểu Quốc hội và cộng đồng, một mặt khơi dậy sự quan tâm và trách nhiệm của xã hội đối với giáo dục nghề nghiệp, mặt khác đưa ý kiến, đề xuất của cộng đồng về giáo dục đến gần hơn với các nhà hoạch định chính sách;
- Hỗ trợ Ủy ban xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giám sát và kiến nghị các chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là việc hoàn thiện Luật giáo dục nghề nghiệp 2014.
2. NỘI DUNG
Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:
- Trao đổi, phân tích thực trạng giáo dục nghề nghiệp hiện nay;
- Trao đổi, làm rõ các quan điểm, định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp, tập trung vào các vấn đề:
+ Thể chế giáo dục nghề nghiệp;
+ Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp;
+ Chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
- Đề xuất những thay đổi về chính sách và pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.
3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
- Hội thảo được tổ chức theo hình thức có sự tương tác giữa các diễn giả (panelist) và các đại biểu tham dự.
- Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, sẽ có 01 phiên thảo luận về những vấn đề chung và 03 phiên thảo luận về các nội dung cụ thể.
- Mỗi phiên thảo luận sẽ có 3-5 diễn giả và một người chủ trì/điều phối.
- Sau khi nghe các diễn giả trình bày tham luận, các đại biểu và diễn giả sẽ trao đổi, bình luận về các nội dung liên quan chủ đề của phiên thảo luận.
- Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh (Có phiên dịch cabin).
4. THỜi GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: Dự kiến ngày 20/9/2019 (01 ngày)
- Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội
5. THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI
- Đại diện lãnh đạo Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Đại diện lãnh đạo các Cơ quan Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành trung ương và một số địa phương;
- Đại diện các Hội chuyên ngành, Hiệp hội nghề nghiệp, Hiệp hội về giáo dục và đào tạo;
- Đại diện lãnh đạo phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); lãnh đạo một số doanh nghiệp;
- Đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
- Đại diện một số tổ chức quốc tế;
- Báo chí.
6. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:
- Hình thức: Báo cáo tham luận được soạn thảo bằng Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ; Báo cáo toàn văn không giới hạn độ dài.
- Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại https://hoithaovhgd.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ hoithaovhgd@gmail.com
- Quý vị lưu ý chuyển báo cáo sang định dạng .pdf nếu đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp gửi thư điện tử, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên; học hàm, học vị; chức vụ và đơn vị công tác; số điện thoại; email cá nhân.
 
Ban Tổ chức
Hội thảo giáo dục 2018
Hội thảo giáo dục 2017
Bản quyền © 2021

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Search