Liên hệ

Liên hệ

Chủ đề: "Phát triển GDNN trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế" của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ:

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email:

hoithaovhgd@gmail.com

Điện thoại:

(+84) 43 9740 333
(+84) 933 668 009 (Đ/c Đức)

Tin nhắn

Bản quyền © 2019

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Search