Tài liệu

Tài liệu Hội thảo giáo dục 2020

1. Tài liệu phục vụ Hội thảo Giáo dục 2020 - "Tự chủ trong giáo dục đại học - từ chính sách đến thực tiễn" - Quyển 1

HỘI THẢO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2020

  Tải tài liệu (hoặc quét mã QR bên trái)

 

2. Tài liệu phục vụ Hội thảo Giáo dục 2020 - "Tự chủ trong giáo dục đại học - từ chính sách đến thực tiễn" - Quyển 2

HỘI THẢO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2020

  Tải tài liệu (hoặc quét mã QR bên trái)

Bản quyền © 2021

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Search