Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

HỘI THẢO GIÁO DỤC 2019
"Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi
mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 10/05/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) với chủ đề "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế".
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII nhấn mạnh: "Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tranh thủ những cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4". Gần đây, nhiều tổ chức và diễn đàn quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)… khuyến cáo các quốc gia cần tập trung phát triển kỹ năng, giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế...
Trong bối cảnh đó, tiếp nối thành công của Hội thảo Giáo dục 2017 (VEC 2017) "Về chất lượng giáo dục phổ thông" và Hội thảo Giáo dục 2018 (VEC 2018) "Giáo dục đại học - chuẩn hóa và hội nhập quốc tế", Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) chủ đề "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế". Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất ý tưởng phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Hội thảo cũng góp phần cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho các Đại biểu Quốc hội trong thẩm tra, giám sát, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành và cơ quan hữu quan hoàn thiện chính sách, pháp luật phát triển giáo dục nghề nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao cho đất nước trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.
Dự kiến, Hội thảo sẽ diễn ra vào tháng 9/2019 tại Hà Nội. Hội thảo bao gồm các báo cáo về những vấn đề chung của giáo dục nghề nghiệp của chuyên gia trong nước và quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phần thảo luận chuyên đề tập trung vào ba nội dung: (i) Thể chế giáo dục nghề nghiệp; (ii) Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; (iii) Chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Cũng như các năm trước, Hội thảo được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và đại biểu tham dự.
Ban tổ chức Hội thảo Giáo dục 2019 nhận đăng ký tham dự và tóm tắt tham luận chậm nhất đến ngày 09/06/2019; tham luận toàn văn chậm nhất ngày 01/08/2019, tại các địa chỉ:
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Hoặc qua bưu điện theo địa chỉ:
Tổ Thư ký VEC2019,
Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng,
22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
 
* Thông tin chi tiết về Hội thảo Giáo dục 2019 tham khảo tại các địa chỉ:
- Trang web hội thảo: https://hoithaovhgd.vn
- Trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân: http://www.daibieunhandan.vn
- Trang web của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: http://gdnn.gov.vn
 
 
 
* Liên hệ: Lê Thị Bích Diệp, Vụ Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - VPQH; Điện thoại: 0904.483.323/ 080.43548; Website http://hoithaovhgd.vn
 
 
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIÁO DỤC 2019
Bản quyền © 2019

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Search