Tin tức

Tin tức

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Thời gian qua, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã gặt hái được nhiều thành công, trong đó nổi bật là quy mô đào tạo nguồn nhân lực thông qua GDNN tăng, cơ cấu đào tạo tương đối hợp lý, chất lượng đào tạo được cải thiện. Tuy nhiên, với những yêu cầu mới, đặc biệt trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, GDNN phải thay đổi để thích ứng, trong đó cần khơi thông các điểm nghẽn dưới dây.

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Việc làm, việc làm bền vững vừa là mục tiêu, vừa là động lực của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và ở chiều ngược lại, GDNN là nền tảng, là chìa khóa để phát triển việc làm bền vững.

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) không ngừng được hoàn thiện, cao nhất là Luật GDNN 2014. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế, theo PGS. TS. CAO VĂN SÂM - Phó Chủ tịch Hiệp hội GDNN và Nghề công tác xã hội Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, chính sách pháp luật lĩnh vực này cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung thì mới có thể đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nước ta ngày càng phát triển; chất lượng đào tạo nghề nghiệp dần được cải thiện. Tuy nhiên, theo PGS.TS. Mạc Văn Tiến, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp, quản lý nhà nước về GDNN còn bộc lộ khá nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Trong bối cảnh chúng ta đang tiến hành quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), xây dựng chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) được đánh giá có vai trò hết sức quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển lĩnh vực này thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.

Bản quyền © 2019

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Search